Cadastru si intabulare

Firma cadastru Bucuresti

Firma cadastru Bucuresti

Ce reprezintă serviciul cadastru si intabulare (carte funciară) și cum vă putem ajuta noi?

Ce este cadastrul?

Cadastrul reprezintă identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în evidențele cadastrale, și reprezentarea acestora pe hărți și planuri.

Ce este cartea funciară?

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierea referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Care sunt etapele unui cadastru?

Cadastru si intabulare Bucuresti, Cadastru si intabulare Ilfov, firma cadastru si intabulare Bucuresti, firma cadastru si intabulare Ilfov, cadastru Bucuresti, cadastru Ilfov, cadastru apartament, pret cadastru si intabulare, pret cadastru casa, pret cadastru hala, cadastru si intabulare teren, cadastru teren, cadastru si intabulare bloc

Firma cadastru Bucuresti

 1. Planificarea și programarea măsurătorilor
 2. Execuția măsurătorilor asupra imobilului de interes
 3. Analiza documentelor imobilului (procedura care poate preceda etapa măsurătorilor)
 4. Comunicarea necesarului de documente suplimentare pe care proprietarul trebuie sa le furnizeze, în funcție de fiecare speță
 5. Întocmirea și depunerea documentației în Eterra 
 6. Urmărirea periodică a stadiului în care se află dosarul dumneavoastră
 7. În cazul în care inspectorul/registratorul OCPI consideră că mai sunt aspecte de clarificat, se emite notă de completare pe care o onorăm în timp util
 8. Transmiterea documentelor eliberate de OCPI (încheiere de admitere, extras CF, PAD/releveu avizat)

Când este necesar serviciul de cadastru si intabulare?

Cadastru si intabulare Bucuresti, Cadastru si intabulare Ilfov, firma cadastru si intabulare Bucuresti, firma cadastru si intabulare Ilfov, cadastru Bucuresti, cadastru Ilfov, cadastru apartament, pret cadastru si intabulare, pret cadastru casa, pret cadastru hala, cadastru si intabulare teren, cadastru teren, cadastru si intabulare bloc

 •  Adesea este solicitat la vânzarea/cumpărarea unui imobil, când se dorește autentificarea actului notarial de donație/schimb etc)
 • Când se dorește obținerea certificatului de performanță energetică
 • Atunci când se garantează cu imobilul de interes în vederea obținerii unui credit ipotecar
 • Când se dorește ridicarea unei noi construcții indiferent de destinație (construcție de locuit, construcție administrativă, industrial-edilitară etc)
 • Pentru înscriere construcție nou edificată/demolare clădire veche
 • Pentru înscrierea unui condominiu/cartier rezidențial
 • Când se constată ca geometria cadastrală a imobilului este poziționată greșit în raport cu situația din teren
 • Când se dorește împărțirea unui teren în două sau mai multe loturi, sau alipirea acestora
 • Când se dorește dezmembrarea unui apartament/spațiu comercial în mai multe unități individuale etc

Concluzii și Recomandări!

Cadastru si intabulare Bucuresti, Cadastru si intabulare Ilfov, firma cadastru si intabulare Bucuresti, firma cadastru si intabulare Ilfov, cadastru Bucuresti, cadastru Ilfov, cadastru apartament, pret cadastru si intabulare, pret cadastru casa, pret cadastru hala, cadastru si intabulare teren, cadastru teren, cadastru si intabulare bloc

Tendința instituțiilor abilitate și a terților este de a solicita numărul cadastral unic al imobilului în momentul depunerii unei petiții/solicitări de autorizare a construirii/demolării, puține fiind solicitările care în prezent nu necesită o astfel de identificare.

Recomandarea noastră este a vă asigura că dețineți toate actele și anexele aferente acestora, planurile unitățiilor individuale, construcțiilor, respectiv a terenului, precum și alte documente administrative eliberate în original sau copie conformă. De asemenea, recomandăm înscrierea/actualizarea informațiilor cadastrale (cu alte cuvinte, centralizarea tuturor actelor proprietății imobiliare) cu ceva timp înainte de a proceda vânzarea/cumpărarea, construirea, demolarea unui imobil.

Tipuri de documentații cadastrale, termene și tarife OCPI

Termen 18 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 120lei 

Termen 6 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 120lei x 5 = 600lei

 • Înscriere/radiere construcții 

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/construcție+0,05% din valoarea de impozitare

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – (60lei/construcție+0,05% din valoarea de impozitare) x 5

 • Modificarea limitei de proprietate

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

 • Modificarea suprafeței imobilului

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

 • Actualizare categorie de folosință/destinații

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

 • Rectificare/Repoziționare imobil

Termen 1 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 0 lei

 • Actualizarea altor informații cu privire la imobil

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

Termen 11 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei 

Termen 4 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Termen 18 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 120lei 

Termen 6 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 120lei x 5 = 600lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Acronime/Abrevieri

 • CF – carte funciară;
 • ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • OCPI – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Eterra – Sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară
 • Nr. Cad – număr cadastral unic al imobilului
 • PAD – plan de amplasament și delimitare
 • UI – unitate individuală din construcțiile tip condominiu (apartament, garsonieră, spațiu comercial)
 • UAT – unitate administrativ-teritorială

# Firma cadastru Bucuresti, Ilfov #Cadastru Bucuresti #Cadastru si intabulare apartamente